Zjednodušenie starostlivosti o rany

Chceme dosiahnuť, aby pacienti s nehojacimi sa ranami necítili bolesť a nepohodlie. A tiež chceme uľahčiť život aj ľuďom, ktorí sa o týchto pacientov starajú. Naše pokrokové obväzy sú vyvinuté na základe otvorených a stále prebiehajúcich rozhovorov s užívateľmi a odborníkmi zdravotnej starostlivosti. Spoločne sa snažíme dosiahnuť rovnaký cieľ – urýchliť hojenie, poskytnúť optimálne pohodlie a zjednodušiť starostlivosť o rany.

Naše produktové riešenia podporujú manažment širokého spektra rán, od slabo až po silno exsudujúce rany, neinfikované rany, infikované rany alebo bolestivé rany.

Riešenia pre optimálnu starostlivosť o rany

V portfóliu starostlivosti o rany spoločnosti Coloplast ponúkame široký rad vysoko kvalitných riešení pre optimálny manažment starostlivosti o rany vašich pacientov. Prečítajte si bližšie informácie o riešeniach pre starostlivosť o rany

Naše riešenia podporujú manažment širokého spektra rán, od neinfikovaných, infikovaných alebo bolestivých rán až po slabo, stredne a silno exsudujúce rany.

Hojenie rán

Hojenie rán je ovplyvnené základnou etiológiou, ako je cukrovka, alebo arteriálna alebo venózna nedostatočnosť. Tieto stavy musia byť zvážené a podľa možnosti liečené na dosiahnutie pokroku v hojení rany.

Dôležité faktory pri starostlivosti o lokálne rany zahŕňajú:

  • chirurgické vyčistenie tkaniva,
  • redukciu bakteriálneho zaťaženia,
  • manažment exsudátov,
  • manažment bolesti.

Správna voľba obväzu zníži riziko presakovania exsudátu a macerácie a vytvorí rovnováhu vlhkosti, ktorá zlepší proces hojenia.

Spoločnosť Coloplast ponúka vysoko kvalitné produkty starostlivosti o rany na podporu všetkých týchto potrieb. 

Zatvoriť
Neinfikované rany

Neinfikované rany

Rad obväzov na starostlivosť o rany od spoločnosti Coloplast na neinfikované rany pozostáva zo širokého spektra produktov Biatain® s vynikajúcou absorpciou a bezpečným upnutím, z radu produktov Comfeel® na slabo exsudujúce rany, ako aj z produktov pôsobiacich ako vrstva na kontakt s ranou Physiotulle® a gélu Purilon® Gel na jemné čistenie rany. Neinfikované rany
Zatvoriť

Neinfikované rany

      

Biatain® Adhesive

Vynikajúca absorpcia pre rany, ktoré si vyžadujú extra fixáciu. Unikátna 3D penová štruktúra zabezpečuje vynikajúcu absorpciu. Mäkký a ohybný tvar. Vynikajúce riešenie exsudátu. Bezdotykové otváranie.

 

Biatain® Non-adhesive

Vynikajúca absorpcia pre rany s veľmi krehkou kožou. Unikátna 3D penová štruktúra zabezpečuje vynikajúcu absorpciu. Minimálne riziko podtekania a macerácie. Dlhá doba nosenia. Mäkký a flexibilný obväz.

 

Biatain® Alginate

Vynikajúca absorpcia pre mokvajúce rany a výplň dutín. Ideálny na výplň dutín. Unikátna integrita obväzu. Minimálne riziko podtekania a macerácie. Zdokumentovaný hemostatický účinok.

 

Comfeel® Plus priehľadný

Rýchlejšie hojenie rán pomocou uzavretia a ochrany rany. Ohybný na prekrytie ktorejkoľvek časti tela. Priehľadnosť umožňuje kontrolu rany bez preväzu. Horná vrstva chrániaca pred vstupom baktérií a vody.

 

Comfeel® Plus Ulcer

Rýchlejšie hojenie rán pomocou uzavretia a ochrany  rany. Spoľahlivá a overená voľba už 30 rokov. Môže sa použiť ako primárny aj sekundárny obväz. K dispozícii v tvaroch na prekrytie ľubovoľnej časti tela. Horná vrstva chrániaca pred vstupom baktérií a vody.


        

      

Purilon® Gel

Purilon®  – rýchlejšie hojenie rán účinným a jemným vyčistením rany. Unikátne spojenie hydratačných a absorpčných vlastností. Jednoduchá aplikácia a odstránenie. Minimálne riziko podtekania a macerácie.


Physiotulle® 

Kontaktné krytie na rýchlejšie hojenie rán a netraumatické výmeny obväzu. Jednoduchá manipulácia a jednoduché používanie. Pohodlie a ochrana. Podporuje rýchlejšie hojenie. 

Zatvoriť
Infikované rany

Infikované rany

Pre infikované rany ponúkame rad Biatain® Ag a Physiotulle® Ag s obsahom strieborného komplexu, ktorý hrá dôležitú úlohu v procese hojenia infikovaných rán. Tieto produkty sa odporúčajú pre rany s rizikom infekcie. Infikované rany
Zatvoriť

Infikované rany

      

Biatain®  Ag Adhesive

Vynikajúca absorpcia pre infikované rany, ktoré si vyžadujú extra fixáciu. Unikátna 3D penová štruktúra zabezpečuje vynikajúcu absorpciu. Obsahuje strieborný komplex so širokým antimikrobiálnym profilom. Nepretržitý antimikrobiálny účinok počas celej doby použitia (až 7 dní).

 

Biatain® Ag Non-adhesive

Vynikajúca absorpcia pre infikované rany s veľmi krehkou kožou. Unikátna 3D penová štruktúra zabezpečuje vynikajúcu absorpciu. Obsahuje strieborný komplex so širokým antimikrobiálnym profilom. Nepretržitý antimikrobiálny účinok počas celej doby použitia (až 7 dní).

 

Biatain® Alginate Ag

Absorpcia pre infikované mokvajúce rany a výplň dutín.

Biatain Alginate Ag je vysokoabsorpčný strieborný alginátový obväz na stredne až silno exsudujúce rany rôznych veľkostí, tvarov a hĺbok.

 

 

Physiotulle® Ag

Rýchlejšie hojenie rán vďaka prevencii a kontrole lokálnej infekcie. Jednoduchá manipulácia a jednoduché používanie. Pohodlie a ochrana. Dlhodobé a riadené uvoľňovanie striebra. 

 
 

Zatvoriť
Bolestivé rany

Bolestivé rany

Bolestivé rany spomaľujú proces hojenia a tiež znižujú kvalitu života. Naše obväzy Biatain® Ibu sú prvými a jedinými obväzmi, ktoré kombinujú vlhké hojenie rán s lokálnym uvoľňovaním ibuprofénu do rany. Bolestivé rany
Zatvoriť

Bolestivé rany

 

Biatain® Ibu Non-adhesive

Vynikajúca absorpcia pre bolestivé rany. Unikátna 3D penová štruktúra zabezpečuje vynikajúcu absorpciu. Mäkký a flexibilný obväz. Kombinuje vlhké hojenie rán s lokálnym uvoľňovaním ibuprofénu. Hojenie rany nemusí byť bolestivé.Vynikajúca absorpcia pre rany s veľmi krehkou kožou. Minimálne riziko podtekania a macerácie. Dlhá doba nosenia. Mäkký a flexibilný obväz.

 

Biatain® Ibu Soft-Hold

Vynikajúca absorpcia pre rany, ktorých obviazanie je komplikované. Unikátna 3D penová štruktúra zabezpečuje vynikajúcu absorpciu. Mäkký a flexibilný obväz. Kombinuje vlhké hojenie rán s lokálnym uvoľňovaním ibuprofénu. Hojenie rán nemusí bolieť.

 

Zatvoriť
Zatvoriť

Bezplatné vzorky - bezplatné dodanie

Ďakujeme za objednanie vzoriek

Potvrdenie

Zobraziť plnú verziu