Vyjadrenie súhlasu

S čím súhlasím:

Týmto vyjadrujem súhlas, aby spoločnosť Coloplast A/S a jej pridružené spoločnosti (ďalej len „Coloplast“) a ich poskytovatelia služieb tretej strany zbierali, používali, prenášali a spracovávali osobné údaje a informácie o mne na nasledujúce účely (ďalej len „účely“):

i.  vykonávanie prieskumu a analýz spotrebiteľov a trhu,
ii.     poskytovanie marketingových a vzdelávacích informácií týkajúcich sa produktov a služieb a
iii.   spracovávanie objednávok, žiadostí o vzorky a na všeobecné administratívne účely.

 Ako ma môže spoločnosť Coloplast kontaktovať:

Súhlasím, aby ma spoločnosť Coloplast kontaktovala telefonicky, textovou správou, e-mailom, listom, prostredníctvom sociálnych sietí alebo inými komunikačnými spôsobmi, no len na účely uvedené vyššie.

Ako bude spoločnosť Coloplast zaobchádzať s mojimi údajmi:

Spoločnosť Coloplast rešpektuje a chráni osobné informácie jednotlivcov. Akýkoľvek prenos údajov tretím stranám sa uskutoční len na podporu účelov uvedených vyššie. Údaje môžu byť zhromažďované a spracovávané v rámci siete Coloplast, čo môže zahŕňať spracovanie osobných údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

Údaje budú uchovávané, pokým to bude potrebné na plnenie účelov, alebo pokým nebudem informovať spoločnosť Coloplast v súlade s mojimi právami opísanými ďalej.

Aké sú moje práva:

 Na spoločnosť Coloplast sa môžem kedykoľvek obrátiť so žiadosťou o:

  • prístup k svojim údajom,
  • opravu či vymazanie mojich údajov,
  • obmedzenie spracovávania mojich údajov spoločnosťou Coloplast,
  • získanie mojich údajov vo formáte čitateľnom za počítači (prenosné údaje) a
  • stiahnutie môjho súhlasu s uvedenými podmienkami.

V prípade otázok alebo obáv týkajúcich sa tohto vyjadrenia súhlasu sa môžem obrátiť na globálneho úradníka pre ochranu osobných údajov spoločnosti Coloplast na adrese sklb@coloplast.com. V prípade môjho sporu so spoločnosťou Coloplast mám právo podať sťažnosť na príslušnom úrade na ochranu osobných údajov.

Ako sa môžem obrátiť na spoločnosť Coloplast:

V prípade otázok sa obráťte na miestny tím pre ochranu spotrebiteľa spoločnosti Coloplast na adrese: skpla@coloplast.com.

Zatvoriť

Bezplatné vzorky - bezplatné dodanie

Ďakujeme za objednanie vzoriek

Potvrdenie

Zobraziť plnú verziu