Poslanie: Uľahčovať život ľuďom s intímnymi zdravotnými potrebami

Spoločnosť Coloplast vyvíja produkty a služby, ktoré uľahčujú život ľuďom s osobnými a intímnymi zdravotnými problémami. Tieto problémy sú často tabu a spojené s traumou. Čím je stav intímnejší, tým väčšia je potreba priblížiť sa zákazníkovi, pochopiť jeho svet a vytvoriť riešenia, ktoré citlivo reagujú na jeho potreby. Nazývame to intímna zdravotná starostlivosť.

 

Vyhlásenie nášho poslania: Uľahčovať život ľuďom s intímnymi zdravotnými potrebami

Umožňuje nám to priblíženie sa ku všetkým zákazníkom. Načúvame, aby sme lepšie pochopili potreby a zareagovali tak, aby sme novými spôsobmi spoločne robili veci lepšie. Sme vodcami, pretože prví prinášame nové nápady, ktoré rýchlo uvádzame na trh vo forme zdravotníckych pomôcok a riešení vo forme služieb. 

Zameriavame sa na veľmi intímne a osobné zdravotné stavy. Naša vášeň skutočne zmeniť život ľudí nás poháňa a zjednocuje. Naša kultúra podporuje vysoké ambície a uvoľňuje v našich ľuďoch plný potenciál pre ich dosiahnutie.
Vítame rozsiahlu zodpovednosť, ktorú prináša naše vedenie, zodpovednosť voči životnému prostrediu, voči spoločnosti, voči našim akcionárom a zodpovednosť konať čestne pri všetkých aktivitách.

Hodnoty

Naše hodnoty definujú spôsob myslenia a konania, nielen jednotlivcov, ale celej spoločnosti.

Blízkosť

Blízkosť

Blízkosť ku všetkým zákazníkom – koncoví užívatelia, ako aj odborníci v oblasti zdravotnej starostlivosti sú našim cieľom. Čo pre nás znamená blízkosť?
Zatvoriť

Blízkosť

Čo to znamená pre našich zákazníkov?

Spoločnosť Coloplast vyvíja produkty a služby, ktoré uľahčujú život ľuďom s osobnými a intímnymi zdravotnými problémami.

Čím je stav intímnejší, tým bližšie spolupracujeme s našimi zákazníkmi, aby sme našli riešenie, ktoré citlivo reaguje na ich potreby. Blízkosť k našim zákazníkom – ku koncovým užívateľom aj k odborníkom zdravotnej starostlivosti – je našim cieľom.

Blízkosť si vyžaduje ochotu počúvať, schopnosť vcítiť sa do pozície iných a odhodlanie konať na základe toho, čo sme sa dozvedeli. 

 

...a pre nás

Priblíženie sa k našim zákazníkom a pochopenie ich potrieb je hlavnou zásadou vo všetkom, čo robíme. Všetci máme zodpovednosť počúvať a reagovať na potreby našich zákazníkov.

Blízkosť sa tiež týka našich vzájomných vzťahov. Ceníme si otvorený a úprimný dialóg, aby sme pochopili, čo nás motivuje a poháňa, jednotlivo, aj ako spoločnosť.

Vďaka blízkosti dokážeme v spoločnosti Coloplast vytvoriť kultúru „my“, prostredie, v ktorom sa navzájom počúvame a robíme maximum pre to, aby sme si navzájom uľahčili naše pracovné životy.

Zatvoriť
Vášeň

Vášeň

V spoločnosti Coloplast zdieľame vášeň pre zmenu a sme odhodlaní ju dosiahnuť. Čo táto vášeň pre nás znamená?
Zatvoriť

Vášeň

Čo to znamená pre našich zákazníkov?

Je to ten neoceniteľný pocit, keď sa dozviete, že ste skutočne zmenili kvalitu života iného človeka. V spoločnosti Coloplast zdieľame vášeň pre zmenu a sme odhodlaní ju dosiahnuť. 

Vášeň nás motivuje hľadať nové spôsoby, ako robiť veci lepšie. Vytvára to pocit nutnosti, priniesť rýchlo čo najlepšie myšlienky tým, ktorí ich potrebujú.

 

...a pre nás

Najväčšou odmenou pre nás je skutočne zmeniť životy ľudí, ktorí používajú naše produkty. Musíme byť ochotní vykročiť o krok ďalej. Naša vášeň pre zmenu nás zjednocuje – a oddeľuje od našich konkurentov.

Vášeň nás poháňa pri hľadaní nových spôsobov, ako robiť veci lepšie. Inšpiruje nás k tomu, aby sme na trh rýchlo priniesli najlepšie nápady. A zároveň potrebujeme vášeň na vytvorenie podnetného, inšpiratívneho a príjemného pracovného prostredia.  

Zatvoriť
Rešpekt a zodpovednosť

Rešpekt a zodpovednosť

Vzájomný rešpekt a rešpekt k svetu okolo nás bude vždy v srdci kultúry spoločnosti Coloplast. Čo rešpekt a zodpovednosť znamená pre nás?
Zatvoriť

Rešpekt a zodpovednosť

Čo to znamená pre našich zákazníkov?

Rešpekt a zodpovednosť sú základnými kameňmi užších vzťahov so zákazníkmi. Musíme byť čestní, otvorení a musíme preukázať integritu vo všetkom, čo robíme. Máme hlboký rešpekt pre osobný a intímny charakter problémov, ktorými trpí koncový užívateľ.

Je našou zodpovednosťou zameriavať sa nielen na hľadanie zdravotníckych riešení, ale aj na hľadanie spôsobov, ako minimalizovať traumu a tabu, ktoré sú s týmito stavmi spojené.

 

...a pre nás

Vzájomný rešpekt a rešpekt k svetu okolo nás bude vždy v srdci kultúry spoločnosti Coloplast. 

 My, ľudia v spoločnosti Coloplast, nesieme zodpovednosť za naše rozhodnutia a činy. Ako vedúca spoločnosť na trhu berieme túto zodpovednosť vážne a preukazujeme rešpekt k životnému prostrediu, spoločnosti a etickým záležitostiam vo všetkom, čo robíme.

Zatvoriť
Zatvoriť

Bezplatné vzorky - bezplatné dodanie

Ďakujeme za objednanie vzoriek

Potvrdenie

Zobraziť plnú verziu