Roztrúsená skleróza

Roztrúsená skleróza a problémy s močovým mechúrom

Roztrúsená skleróza a problémy s močovým mechúrom

Viac než 50 % ľudí s roztrúsenou sklerózou trpí problémami s močovým mechúrom. Symptómy sa u jednotlivých osôb odlišujú. Získajte viac informácií o roztrúsenej skleróze a problémoch s močovým mechúrom
Zatvoriť

Roztrúsená skleróza a problémy s močovým mechúrom

Mnohé osoby s roztrúsenou sklerózou trpia dysfunkciou neurogénneho močového mechúra, čo znamená zníženie schopnosti ovládať močový mechúr. Niektoré osoby zistia, že musia močiť častejšie alebo naliehavejšie, a iné zas trpia problémami pri vyprázdňovaní močového mechúra alebo pocitom nedostatočného vyprázdnenia močového mechúra.

Neliečené problémy s močovým mechúrom môžu mať významné následky na priebeh ochorenia a kvalitu života.
Symptómy uvedené nižšie môžu byť prvými indikáciami roztrúsenej sklerózy, počas ochorenia sa však môžu rozvinúť.

Močová inkontinencia

 • Únik moču.

 • Únik menšieho alebo väčšieho množstva moču bez varovania alebo bez naliehavej potreby navštíviť toaletu.

 • Samovoľný únik počas kýchania, kašľania, smiechu alebo fyzického cvičenia.
 • Náhla potreba návštevy toalety a močenia.
 • Potreba močiť dva alebo viackrát v priebehu noci (noktúria).

Močová retencia

 • Močová nerozhodnosť, t. j. problém so začatím močenia.

 • Náhle nutkanie na močenie, ale neschopnosť začať močiť.

 • Časté návštevy toalety.
 • Kvapkanie moču z dôvodu inkontinencie z preplnenia.
 • Slabý prúd.
 • Opuchnutá dolná časť brucha.

Infekcie močového systému

Infekcie močového systému majú škodlivý vplyv na roztrúsenú sklerózu a môžu prispievať k relapsu. Keď sa telo snaží bojovať s infekciou, spúšťa enormnú imunitnú aktivitu a demyelinizáci (zničenie ochranného povrchu nervov). Preto je mimoriadne dôležité pravidelne vyprázdňovať močový mechúr, aby ste sa v prvom rade vyhli infekciám močového traktu.

Zatvoriť
Multiple sclerosis and taking care of the bladder

Starostlivosť o močový mechúr

Vplyv roztrúsenej sklerózy na jednotlivých ľudí je odlišný a mnohí z nich trpia problémami s močovým mechúrom. K dispozícii sú rôzne liečby, vďaka ktorým je možné riešiť problémy s močovým mechúrom a zlepšiť celkový zdravotný stav. V prípade neliečenia môžu problémy s ovládaním močového mechúra spôsobiť ďalšie zdravotné problémy. Ako sa starať o močový mechúr
Zatvoriť

Starostlivosť o močový mechúr

Riešenie problémov s močovým mechúrom

Existuje mnoho liečebných postupov a pomôcok, vďaka ktorým môžete riešiť problémy s močovým mechúrom. Problémy s močovým mechúrom sú – našťastie – jednými z najviac liečiteľných symptómov roztrúsenej sklerózy.

Liečba močovej retencie

Ak máte problémy s úplným vyprázdnením močového mechúra alebo sa stáva, že sa vám nepodarí úplne vyprázdniť močový mechúr, odborný zdravotnícky personál určí, či nebudete potrebovať intermitentnú katetrizáciu (samocievkovanie). Prvým krokom je nájsť katéter, ktorý bude vyhovovať vám a vášmu životnému štýlu. Je dôležité, aby ste dodržiavali pokyny týkajúce sa techniky a frekvencie katetrizácie.

Riešenie problémov s močovou inkontinenciou

Aj keď je to menej časté než v prípade močovej retencie, náhle a úplné vyprázdnenie močového mechúra, ktoré sa nazýva aj únik, môže taktiež súvisieť s roztrúsenou sklerózou. Často sa používajú inkontinenčné vložky, kondómová drenáž (urinálny kondóm a zberné vrecko), ktoré poskytujú komfortnejšie a efektívnejšie riešenie pre mnohých mužov trpiacich močovou inkontinenciou. Urinálny kondóm sa nosí okolo penisu ako kondóm a je pripojený k diskrétnemu zbernému vrecku. Je dôležité, aby ste používali urinálny kondóm správnej veľkosti. Správna veľkosť zberného vrecka závisí od množstva úniku. 

Infekcie močového systému

Baktérie v močovom systéme sú bežne prítomné a nie vždy spôsobujú infekcie močového traktu. Ak sa však batérie rozmnožia na určitú úroveň, môžu spôsobiť infekciu močového traktu, ktorá bude vyžadovať liečbu.

Symptómy infekcie močového systému

Symptómy infekcie močového systému sa môžu odlišovať a môžu byť len nepatrné. Ide o nasledujúce symptómy:

 • Moč tmavej farby a výrazného zápachu.
 • Zakalený moč.
 • Krv v moči.
 • Horúčka/potenie.
 • Kŕče v močovom mechúre.
 • Zvýšené kontrakcie svalstva nôh.

Ak pocítite niektorý z uvedených symptómov, je vhodné, aby ste sa obrátili na odborný zdravotnícky personál.

Vyhýbanie sa infekciám močového systému

Aj keď neexistuje žiadne jednoznačné riešenie na to, ako sa vyhnúť infekciám močového traktu, existuje mnoho preventívnych opatrení, ktoré môžu pomôcť zabrániť a vyhýbať sa opakovaným infekciám:

 • Dostatočné pitie tekutín – najmenej 1,5 l denne.
 • Vhodná osobná hygiena počas katetrizácie.
 • Katetrizačné postupy – pravidelné úplné vyprázdnenie močového mechúra.
 • Zdravé trávenie – dobrá funkčnosť hrubého čreva môže znižovať riziko infekcií močového systému.
Zatvoriť
FAQs about multiple sclerosis and issues related to bladder and bowel function

Najčastejšie otázky

Táto časť slúži ako príručka na vyhľadanie odpovedí na najčastejšie otázky. V prípade problémov s močovým mechúrom sa vždy obráťte na urológa. Najčastejšie otázky
Zatvoriť

Najčastejšie otázky

Táto časť slúži ako príručka na vyhľadanie odpovedí na najčastejšie otázky. V prípade problémov s močovým mechúrom sa vždy obráťte na urológa.

Aké sú symptómy?

Niektoré z najčastejších symptómov roztrúsenej sklerózy sú tieto:

 • Močová inkontinencia.

 • Močová retencia.
 • Fekálna inkontinencia.
 • Fyzické obmedzenia.
 • Únava.
 • Zhoršenie kognitívnych funkcií.

Je však nepravdepodobné, aby osoba s roztrúsenou sklerózou trpela všetkými uvedenými symptómami a rozsah vplyvu na jednotlivé osoby sa odlišuje v závislosti od rozsahu a miesta poškodenia nervov.

Dá sa roztrúsená skleróza liečiť?

Existuje mnoho liečebných postupov, ktoré dokážu pomôcť pri regulácii symptómov roztrúsenej sklerózy – niektoré lieky môžu spomaliť progresiu choroby (lieky na modifikáciu ochorenia). Výber liečby úplne závisí na danej osobe. Existujú aj metódy, ktoré je možné použiť na riadenie špecifických komplikácií roztrúsenej sklerózy (napríklad problémy s močovým mechúrom a hrubým črevom).

Prečo roztrúsená skleróza spôsobuje problémy s močovým mechúrom?

Močový mechúr, v ktorom sa zadržiava moč, je ovládaný nervovým systémom. Keďže roztrúsená skleróza poškodzuje nervy, hrozí riziko narušenia funkčnosti močového mechúra. Niektoré osoby zistia, že musia močiť častejšie alebo že je ich potreba močenia naliehavejšia, iné zas pociťujú problémy s vyprázdňovaním močového mechúra. Niektorí ľudia s roztrúsenou sklerózou môžu trpieť občasnou močovou inkontinenciou.

Ako je možné riešiť problémy s močovým mechúrom?

Na riešenie problémov s močovým mechúrom je možné použiť mnoho metód vrátane katétrov, urinálnych kondómov (pre mužov) a absorpčných pomôcok, akými sú napríklad inkontinenčné vložky alebo plienky.

Zatvoriť

Skleróza multiplex

Learn more about multiple sclerosis

Úvod do roztrúsenej sklerózy

Skleróza multiplex je degeneratívny stav, ktorý ovplyvňuje centrálny nervový systém (komunikácia mozgu a miechy). To môže narušiť kognitívne a telesné funkcie vrátane kontroly nad močovým mechúrom. Získajte viac informácií o skleróze multiplex
Zatvoriť

Úvod do roztrúsenej sklerózy

Skleróza multiplex je zápalové ochorenie, pri ktorom sú poškodené obaly nervových buniek v mozgu a mieche.

Pojem „skleróza“ v skutočnosti znamená zjazvenie a výraz „roztrúsená“ súvisí so skutočnosťou, že jazvy sa môžu vyskytovať na mnohých rôznych miestach mozgu a miechy.

Centrálny nervový systém

Pozostáva z mnohých nervových vlákien a centrálny nervový systém prenáša správy z mozgu a miechy do rôznych častí tela a späť. Nervové vlákna sú obklopené ochranným plášťom z myelínu, ktorý ich pomáha izolovať a zabezpečiť, aby správy, ktoré prenášajú - nervové impulzy, cestovali rýchlo a správne. U ľudí so sklerózou multiplex sa myelínový obal okolo nervových vlákien poškodí alebo zjazví. To prerušuje správy prenášané nervami a môže interferovať so širokou škálou telesných funkcií.

 

Skleróza multiplex môže viesť k:

 • problémom s močením a vyprázdňovaním stolice,
 • fyzickým obmedzeniam,
 • únave,
 • kognitívnym poruchám.

Existujú štyri typy roztrúsenej sklerózy. Sú to:

 • relaps remitujúca,
 • primárne progresívna,
 • sekundárne progresívna,
 • primárne relabujúca.

V Európe a Severnej Amerike postihuje roztrúsená skleróza jedného z 800 ľudí, čo robí túto chorobu najčastejšou príčinou neurologického postihnutia mladých dospelých. Príznaky sa zvyčajne prejavia najskôr medzi 20. a 40. rokom.

Roztrúsená skleróza je u žien približne dvakrát častejšia ako u mužov. Nie je známe, čo spôsobuje roztrúsenú sklerózu, hoci sa predpokladá, že ide o kombináciu genetických a environmentálnych faktorov.

Zatvoriť
Zatvoriť

Bezplatné vzorky - bezplatné dodanie

Ďakujeme za objednanie vzoriek

Potvrdenie

Zobraziť plnú verziu