Život s problémami močového mechúra

Living with bladder problems or bladder retention?

Úvod k problémom s močovým mechúrom

Výskyt problémov močového mechúra alebo močového systému všeobecne, bude pravdepodobne znamenať zhoršenie kvality vášho života. Na objasnenie príčiny výskytu symptómov a vylúčenie možných závažných ochorení je dôležité porozprávať sa s urológom. Prečítajte si viac o problémoch s močovým mechúrom
Zatvoriť

Úvod k problémom s močovým mechúrom

Problémy s močovým mechúrom majú spravidla podobu močovej inkontinencie (únik moču) a močovej retencie (nemožnosť vyprázdnenia močového mechúra). Môžu byť spôsobené neurogénnymi poruchami, ako napríklad poranenie miechyroztrúsená sklerózarázštep chrbtice. Inkontinencia a retencia môžu súvisieť aj s vekom alebo môžu byť výsledkom fyzického ochorenia spôsobeného dysfunkciou močového mechúra. Zistite, ako funguje močový mechúr.

 

 

Močová inkontinencia

Existujú rôzne typy močovej inkontinencie, pričom každá z nich je charakterizovaná odlišnými symptómami a príčinami. Najčastejšími typmi močovej inkontinencie sú stresová močová inkontinencia (SUI), urgentná močová inkontinencia a zmiešaná močové inkontinencia.

 • Ku stresovej močovej inkontinencii (SUI) dochádza vtedy, keď je svalstvo panvového dna počas náhleho zvýšeného tlaku (stresu) príliš slabé na to, aby dokázalo zachovať zatvorené močové zvierače. Výsledkom je nedobrovoľný únik moču počas bežných každodenných aktivít (napríklad kýchanie, kašeľ, smiech alebo fyzické cvičenie).
 • Urgentná močová inkontinencia (nestabilný alebo hyperaktívny močový mechúr) je spôsobená nedobrovoľnými nekontrolovanými kontrakciami svalstva v močovom mechúre. Výsledkom je naliehavá potreba návštevy toalety a samovoľný únik moču pred dostavením sa na toaletu.
 • Zmiešaná močová inkontinencia predstavuje kombináciu stresovej a urgentnej močovej inkontinencie.
 • Inkontinencia z preplnenia (časté alebo trvalé odkvapkávanie moču) je výsledkom nemožnosti vyprázdnenia močového mechúra a vyskytuje sa u osôb s poškodeným močovým mechúrom, zablokovanou močovou trubicou alebo neurologickými problémami. V prípade inkontinencie z preplnenia môžete mať pocit, ako keby sa vám nikdy nepodarilo úplne vyprázdniť močový mechúr. Keď močíte, močenie môže mať podobu iba slabého prúdu moču.

Močová retencia

Močová retencia môže byť spôsobená prekážkou v močovom trakte, slabosťou svalstva močového mechúra alebo neurogénnym stavom, akým je napríklad roztrúsená sklerózaporanenie miechy alebo rázštep chrbtice. Každý z týchto stavov narúša tok signálov medzi mozgom a močovým mechúrom, výsledkom čoho je dysfunkcia v močovom systéme.

Infekcie močového traktu

Keď sa močový mechúr správne nevyprázdňuje, hrozí riziko infekcie zvyškového moču v močovom mechúre. Ak sa tento stav nerieši, môže viesť k ďalším komplikáciám (napríklad k infekciám močového traktu). Ak pocítite symptómy močovej retencie (zadržiavania moču), je dôležité, aby ste vyhľadali pomoc lekára.

Symptómy problémov s močením sa odlišujú v závislosti od toho, či trpíte močovou inkontinenciou alebo močovou retenciou. Príčin problémov s močením je mnoho a môžu súvisieť so zdravotným stavom vrátane neurogénnych a iných než neurogénnych porúch.

Zatvoriť

Dobre vedieť

Táto časť obsahuje informácie o symptómoch a príčinách problémov s močovým mechúrom vrátane informácií o tom, ako močový mechúr funguje a najčastejších otázok.

Symptoms of bladder problems vary depending of whether you suffer from urinary incontinence or retention.

Symptómy problémov s močovým mechúrom

Symptómy problémov s močovým mechúrom/močením sa odlišujú v závislosti od toho, či trpíte močovou inkontinenciou alebo retenciou. Získajte viac informácií o príznakoch problémov s močovým mechúrom
Zatvoriť

Symptómy problémov s močovým mechúrom

Symptómy problémov s močovým mechúrom/močením sa odlišujú v závislosti od základných príčin, v dôsledku ktorých k nim dochádza. Základnou funkciou močového systému je uchovanie moču v močovom mechúre a jeho vyprázdnenie močovou trubicou.

 

Typické symptómy močovej inkontinencie

 • Únik moču.
 • Únik menšieho alebo väčšieho množstva moču bez varovania alebo bez naliehavej potreby navštíviť toaletu.
 • Samovoľný únik počas kýchania, kašľania, smiechu alebo fyzického cvičenia.
 • Náhla potreba návštevy toalety a močenia.
 • Potreba močiť dva alebo viackrát v priebehu noci (noktúria).

Typické symptómy močovej retencie

 • Nepohodlie. 

 • Náhle nutkanie na močenie, ale neschopnosť začať močiť
 • Časté návštevy toalety
 • Kvapkanie moču z dôvodu inkontinencie z preplnenia.
 • Slabý prúd.
 • Opuchnutá dolná časť brucha.

Kedy sa obrátiť na odborný zdravotnícky personál

Mnohí ľudia, ktorí trpia problémami s močovým mechúrom, nechcú z dôvodu rozpakov požiadať o pomoc odborný zdravotnícky personál. Na objasnenie príčiny výskytu symptómov a vylúčenie možných závažných ochorení je dôležité porozprávať sa s odborným zdravotníckym personálom.

Príčin problémov s močením je mnoho a môžu súvisieť so zdravotným stavom vrátane neurogénnych a iných než neurogénnych porúch. Prečítajte si ďalšie informácie o príčinách problémov s močovým mechúrom a o tom, ako sa starať o močový mechúr.

Zatvoriť
Most common causes of bladder problems

Príčiny problémov s močovým mechúrom

Stav močového mechúra a schopnosť močiť môžu byť ovplyvnené rôznymi zdravotnými stavmi. Symptómy závisia od základnej príčiny. Najčastejšie príčiny problémov s močovým mechúrom
Zatvoriť

Príčiny problémov s močovým mechúrom

Zdravotné stavy spôsobujúce problémy s močovým mechúrom/močením sa vo všeobecnosti rozdeľujú na neurogénne a iné než neurogénne. Niektoré stavy môžu spôsobovať močovú retenciu alebo môžu úplne zabraňovať vo vyprázdnení močového mechúra, čo vyžaduje katetrizáciu. Niektoré stavy môžu spôsobovať močovú inkontinenciu. V takom prípade je pre mužov vhodným riešením kondómová drenáž (urinálny kondóm a močové zberné vrecko) a pre ženy inkontinenčné vložky.

Neurogénne stavy spôsobujúce problémy s močením

Stavy spôsobujúce poškodenie nervového systému sú tieto: 

Symptómy sa odlišujú v závislosti od miesta, na ktorom došlo k neurologickému poškodeniu, ako aj od závažnosti poškodenia.

Ďalšie zdravotné stavy spôsobujúce problémy s močovým mechúrom

Príkladom iného než neurogénneho zdravotného stavu, ktorý spôsobuje problémy s močovým systémom, je benígna prostatická hyperplázia (BPH), t. j. stav známy aj pod názvom zväčšená prostata. Muži s diagnostikovaným ochorením BPH majú zväčšenú prostatu, čo môže mať vplyv na ich každodenný život, pretože spolu so zväčšujúcou sa prostatou sa môžu objaviť problémy s močovým traktom. Symptómy môžu byť veľmi obťažujúce a v prípade ich veľkej závažnosti sa môže vyžadovať intermitentná katetrizácia (samocievkovanie), užívanie liekov alebo operácia.  

 • Oslabenie panvového dna v dôsledku veku alebo pôrodu.
 • BPH (zväčšená prostata).
 • Operácia prostaty alebo močového mechúra.
 • Rakovina močového mechúra.
 • Injekcie botoxu do močového mechúra na na liečbu močovej inkonetinencie.
 • Vek.
Zatvoriť
What is neurogenic bladder?

Čo je neurogénny močový mechúr?

Ak dôjde k zhoršenou normálneho vedomého ovládania močového mechúra, tento stav sa vo všeobecnosti nazýva neurogénnym močovým mechúrom. Získajte viac informácií o neurogénnom močovom mechúre
Zatvoriť

Čo je neurogénny močový mechúr?

Výsledkom straty správneho ovládania z centrálneho nervového systému v dôsledku neurologickej poruchy je neurogénny močový mechúr.

Neurogénny močový mechúr sa môže objaviť v dôsledku nasledujúcich stavov:

Neurogénny močový mechúr znamená, že normálny proces plnenia a vyprázdňovania močového mechúra neprebieha správne, t. j. močový mechúr sa napĺňa bez toho, aby sa riadne vyprázdnil, alebo sa vyprázdňuje neočakávane. Symptómy problémov s močovými cestami sa odlišujú v závislosti od miesta, na ktorom došlo k neurologickému poškodeniu, ako aj od závažnosti poškodenia.

Rôzne typy neurogénneho močového mechúra

Neurogénny močový mechúr môže byť retenčný, čo znamená, že zadržiava moč, výsledkom čoho môže byť infekcia alebo iné závažné problémy, alebo môže byť hyperaktívny. Typickou príčinou hyperaktívneho močového mechúra sú spazmy svalstva močového mechúra, pričom hlavnou spojitosťou sú symptómy urgentnej inkontinencie.

Ďalšie informácie

Symptómy neurogénneho močového mechúra je potrebné správnym spôsobom riadiť. Ak močový mechúr stratil prirodzenú schopnosť vyprázdňovania, odporúčaným postupom je katetrizácia. Ak sa močový mechúr vyprázdňuje neočakávane, odporúčaným riešením pre mužov je kondómová drenáž (urinálny kondóm a zberné vrecko), pre ženy vložky.

Zatvoriť
Urinary problems are typically caused by a dysfunction in the urinary system.

Ako fungujú močový mechúr a močový systém

Močový systém zahŕňa všetky orgány, ktoré sa podielajú na tvorbe, uskladňovaní a vyprázdňovaní moču. Problémy s močovým mechúrom sú spravidla spôsobené dysfunkciou v močovom systéme. Zistite, ako funguje močový systém
Zatvoriť

Ako funguje močový mechúr

Moč sa vytvára v obličkách a močovodmi odteká z obličiek do močového mechúra. Moč sa zdržiava v močovom mechúre dovtedy, kým sa nedostane z tela von močovou trubicou. Prietok z močového mechúra do močovej trubice je regulovaný močovými zvieračmi, ktoré otvárajú a zatvárajú výstup z močového mechúra. Zvierače sú regulované svalstvom panvového dna. Zdravý močový mechúr vypudzuje moč regulovaným a spravidla ovládaným spôsobom. Priemerne človek močí 4 – 8-krát denne. 

 

Aktivita močového mechúra je regulovaná centrálnym a periférnym nervovým systémom. Nutkanie na močenie začnete pociťovať vtedy, keď receptory roztiahnutia v močovom mechúre signalizujú mozgu, že močový mechúr je plný. V prípade dysfunkcie močového mechúra sa však môže stať, že nedokážete potlačiť naliehavosť močenia. Problémy s močovým mechúrom môžu viesť k močovej inkontinencii alebo retencii moču.

Močová inkontinencia

Močová inkontinencia je nedobrovoľný únik moču. Existujú rôzne typy močovej inkontinencie, pričom každá z nich je charakterizovaná odlišnými symptómami a príčinami.

Močová retencia

Močová retencia môže byť spôsobená prekážkou v močovom trakte, slabosťou svalstva močového mechúra alebo neurogénnym stavom, akým je napríklad roztrúsená sklerózaporanenie miechy alebo rázštep chrbtice. Každý z týchto stavov narúša signály medzi mozgom a močovým mechúrom, výsledkom čoho je dysfunkcia v močovom systéme.

Neurogénny močový mechúr

Neurologické stavy môžu poškodiť nervový systém, ktorý ovplyvňuje funkčnosť močového mechúra, výsledkom čoho je močová retencia (pozri vyššie) alebo hyperaktívny močový mechúr, ktorého symptómy zahŕňajú urgentnú inkontinenciu a únik moču. 

Zatvoriť
There are a number of available options to manage urinary problems depending on your condition.

Starostlivosť o močový mechúr

V závislosti od stavu existuje množstvo dostupných možností na riadenie problémov s močovým mechúrom. Ako sa starať o močový mechúr
Zatvoriť

Starostlivosť o močový mechúr

Problémy s močovým mechúrom je potrebné vhodným spôsobom riešiť, v opačnom prípade hrozí riziko vážnych zdravotných problémov. 

Na riešenie problémov s močovým mechúrom existuje mnoho možností:

 • Cvičenia na posilnenie panvového dna.
 • Cvičenie zamerané na funkčnosť močového mechúra.
 • Katétre.
 • Kondómová drenáž.
 • Zmena životného štýlu.
 • Užívanie liekov.
 • Operácia.

Cvičenia na posilnenie panvového dna

Cvičenia zamerané na posilnenie panvového dna sú určené na posilnenie svalstva panvového dna a obmedzenie močovej retencie.

 • Pomaly sťahujte a zdvíhajte svaly panvového dna a vydržte v cieľovej polohe päť sekúnd, potom svalstvo uvoľnite.
 • Rýchlo sťahujte a uvoľňujte svaly panvového dna.

Tieto cvičenia je potrebné vykonávať pravidelne a významné zlepšenie môže nastať až o niekoľko mesiacov.

Cvičenie zamerané na funkčnosť močového mechúra

Cvičenie zamerané na funkčnosť močového mechúra a obmedzenie močovej inkontinencie sa zameriava na postupné roztiahnutie močového mechúra, aby dokázal udržať väčší objem moču.

Katétre

Čistá intermitentná katetrizácia (ČIK) je účinná metóda regulácie močového mechúra založená na pravidelnom a úplnom vyprázdnení močového mechúra pomocou katétra. Osoby, ktoré vykonávajú katetrizáciu na vyprázdnenie močového mechúra, musia túto činnosť robiť 4 – 6-krát denne.

Kondómová drenáž (pre mužov)

Účinným a komfortným riešením pre mužov, ktorí trpia únikom moču (mužská inkontinencia), sú urinálne kondómy. Kondóm na moč sa aplikuje na penis a je pripojený k močového zbernému vrecku  upevnenému na nohu.

Zmena životného štýlu

Zmena životného štýlu, napríklad úprava stravovania zameraná na obmedzenie zápchy a obmedzenie pitia nápojov s obsahom kofeínu môže pomôcť ovládať močových mechúr a vyprázdňovanie. Užitočným krokom môže byť aj načasovanie príjmu tekutín tak, aby sa zvýšil komfort močenia a aby močenie nenarúšalo pobyt na verejnosti alebo nočný spánok.

Užívanie liekov

Lieky sú predpisované na liečbu všetkých typov inkontinencie, najužitočnejšie sú však pri liečbe urgentnej inkontinencie, a to najmä v prípade ich kombinácie s cvičeniami zameranými na posilnenie panvového dna a zlepšenie funkčnosti močového mechúra. Problémy so stresovou inkontinenciou sa spravidla riešia bez medikácie.

Operácia

Na riešenie problémov s močovým mechúrom sú k dispozícii rôzne chirurgické operácie. Rozhodnutie o tom, aká operácia bude použitá (ak bude), závisí od typu a príčiny inkontinencie.

Zatvoriť
Najčastejšie otázky o problémoch s močovým mechúrom

Najčastejšie otázky o problémoch s močovým mechúrom

V tejto časti nájdete odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa problémov s močovým mechúrom, ako aj o riešení týchto problémov. Najčastejšie otázky
Zatvoriť

Najčastejšie otázky

Táto časť slúži ako príručka na vyhľadanie odpovedí na najčastejšie otázky. Ak máte akékoľvek problémy s močovým mechúrom, vždy sa obráťte na odborný zdravotnícky personál. 

Čo je močová inkontinencia?

Močová inkontinencia je zdravotnícky termín, ktorý definuje stav nemožnosti regulovať uvoľňovanie moču. 

Čo je neurogénny močový mechúr? 

Neurogénny močový mechúr označuje stav, v ktorom k dysfunkcii močového mechúra došlo v dôsledku neurologického poškodenia.

Aké sú príznaky a symptómy močovej inkontinencie?

Niektoré z typických príznakov a symptómov sú tieto:

 • Spontánny únik moču bez varovania alebo bez potreby navštíviť toaletu.
 • Samovoľný únik moču počas kýchania, kašľania, smiechu alebo fyzického cvičenia.
 • Náhla potreba návštevy toalety pred začiatkom alebo počas úniku moču.
 • Potreba močiť dva alebo viackrát v priebehu noci (noktúria).

Čo spôsobuje močovú inkontinenciu?

Možné príčiny sú tieto:

 • Poškodenie alebo slabosť svalstva panvového dna (najčastejšie v dôsledku tehotenstva a pôrodu).

 • Problémy s ovládaním svalstva močového mechúra (hyperaktivita a nedostatočná aktivita močového mechúra).
 • Neurogénne stavy, ktoré ovplyvňujú normálne uvoľňovanie moču (napríklad poranenie miechy, roztrúsená skleróza alebo rázštep chrbtice).
 • Zväčšenie prostatickej žľazy .
 • Infekcia močového traktu.
 • Cukrovka 2. typu.

Je močová inkontinencia prirodzenou súčasťou starnutia?

Aj keď je vo vyššom veku inkontinencia častejšia, postihnuté nie sú iba staršie osoby. K dispozícii sú účinné riešenia, vďaka ktorým ani napriek veku nemusíte radikálne meniť svoj životný štýl. 

Môžem sa v prípade močovej inkontinencie zúčastňovať spoločenského života?

Inkontinenciu je možné efektívne riadiť. Lekár alebo sestra by vám mala pomôcť nájsť riešenie, vďaka ktorým nemusíte obmedzovať spoločenský život ani každodenné aktivity. 

Dá sa močová inkontinencia liečiť?

Väčšina typov inkontinencie sa dá liečiť alebo zlepšiť formou zmien životného štýlu, cvičení zameraných na posilnenie panvového dna, cvičení močového mechúra, medikácie alebo operácie. Ak liečba nie je možná alebo sa vyžaduje dočasné riešenie, užitočnými pomocníkmi môžu byť pomôcky, akými sú napríklad katétre, urinálne kondómy a zberné vrecká (pre mužov) alebo absorpčné pomôcky. 

Čo je katéter?

Katéter je možné použiť na zaistenie úplného vyprázdnenia močového mechúra. Katéter je tenká flexibilná hadička, ktorá sa zasúva do močového mechúra cez močovú trubicu, aby mohol moč odtiecť.

Prečo je dôležité vyprázdniť močový mechúr?

Ak sa močový mechúr pravidelne nevyprázdňuje, môže to viesť k infekciám močového traktu. Infekcie vznikajú v močovom mechúre, môžu sa však vracať do obličiek a spôsobiť vážne poškodenie obličiek. Infekcie môže spôsobiť aj malé množstvo moču, ktoré ostane v močovom mechúre. 

Je možné menej piť, aby som nemusel močový mechúr vyprázdňovať tak často?

Nie. Na zachovanie zdravého močového mechúra je potrebné dostatočne piť. Dospelá osoba by mala vypiť približne 1500 ml tekutín denne a vrátane tekutín obsiahnutých v strave by táto hodnota mala dosiahnuť celkom približne 3 litre tekutín.

Ako zistím, či mám infekciu močového systému?

Symptómy infekcie močového systému sa môžu odlišovať a môžu byť len nepatrné. Ide o nasledujúce symptómy:

 • Moč tmavej farby a výrazného zápachu.
 • Krv v moči.
 • Zakalený moč.
 • Horúčka/potenie.
 • Kŕče v močovom mechúre.
 • Zvýšené kontrakcie svalstva nôh.

Ak máte niektorý z uvedených symptómov, porozprávajte sa s lekárom alebo sestrou. 

Ako mám postupovať, ak trpím častými infekciami močového systému?

Používanie intermitentnej katetrizácie zvyšuje riziko infekcií močového traktu, avšak v porovnaní s inými typmi katétrov (napríklad trvalo zavedený katéter – permanentný katéter) je pravdepodobnosť infekcie močového traktu, spôsobenej intermitentnou katetrizáciou, nižšia.

Ako je možné zabrániť infekciám močového traktu spôsobeným katétrom?

Existujú spôsoby na obmedzenie rizika infekcií močového traktu spôsobených katétrami:

 • Keď sa chystáte na katetrizáciu, umyte si ruky a snažte sa o zachovanie čistoty pomôcok.
 • Pite dostatočné množstvo tekutín počas dňa, aby sa preplachoval močový trakt.
 • Počas každej katetrizácie dbajte na to, aby sa močový mechúr úplne vyprázdnil.
 • Porozprávajte sa s urológom o frekvencii katetrizácie a súvisiacom postupe.

 

 

Zatvoriť
Zatvoriť

Bezplatné vzorky - bezplatné dodanie

Ďakujeme za objednanie vzoriek

Potvrdenie

Zobraziť plnú verziu