Život so stómiou

Nájdete tu ďalšie informácie o živote so stómiou, spôsobe zachovania zdravého stavu pokožky v okolí stómie, ako aj o niektorých online nástrojoch, vďaka ktorým budete mať k dispozícii tie správne pomôcky a dokážete vyriešiť akékoľvek problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť.

Skúsenosti zo života so stómiou

Zachovanie zdravej pokožky v okolí stómie

Zachovanie zdravej pokožky v okolí stómie

Starostlivosť o stómiu a okolitú pokožku vedie k optimálnemu fungovaniu stomického vrecka. Získate tak istotu v akejkoľvek situácii. Ako udržať kožu a stómiu zdravú?
Zatvoriť

Zachovanie zdravej pokožky v okolí stómie

U väčšiny ľudí so stómiou sa opakuje podráždenie pokožky. Podráždená pokožka však nie je normálny stav. Aby bolo stomické vrecko pohodlné a bezproblémové, je dôležité zabrániť podráždeniu pokožky a zachovať v tejto oblasti zdravú pokožku.

 

Cyklus podráždenia

 

Podtekanie pomôcky vedie ku kontaktu výlučkov zo stómie s pokožkou, čo vedie k podráždeniu. Problém je v tom, že ak dôjde k podráždeniu pokožky, adhezívum na vrecku sa riadne neprilepí, čo vedie k ďalšiemu podtekaniu. Môže sa vyvinúť zradný cyklus podtekania a podráždenia pokožky.

 

Šesť krokov na zachovanie zdravej pokožky v okolí stómie:

 1. Dbajte na to, aby bola pokožka čistá a úplne suchá predtým, než si aplikujete vrecko.
 2. Upravte otvor v adhezíve tak, aby sa presne zhodoval s priemerom stómie Po operácii je normálne, že sa tvar vášho tela zmení. Je dôležité, aby ste si merali pravidelne veľkosť stómie a nespoľahli sa na rozmer, ktorý ste namerali pred niekoľkými dňami alebo týždňami. Na meranie veľkosti stómie použite šablónu, ktorú nájdete v každom balené stomických vreciek.
 3. Pravidelne (najmä vtedy, ak máte pruh) kontrolujte veľkosť stómie.
 4. Po nalepení pomôcky, pôsobte miernym tlakom prstov a uhládzajte na lepiaci materiál aspoň 30 sekúnd.
 5. Hneď ako pocítite svrbenie alebo diskomfort, pomôcku vymeňte.
 6. Používajte najvhodnejšie stomické pomôcky a príslušenstvo vzhľadom na váš telesný profil.
Zatvoriť
Presne pre vaše telesné pomery

Presne pre vaše telesné pomery

Každé telo je odlišné a telo sa časom mení. Stomická operácia je veľkou zmenou, a preto si prečítajte ďalšie informácie o tom, ako čo najlepšie prispôsobiť stomickú pomôcku vášmu telu. Ako nájsť správny produkt
Zatvoriť

Presne pre vaše telesné pomery

Po mesiacoch a rokoch po operácii môžete na tele spozorovať isté zmeny. K týmto zmenám môžu patriť: 

 • Úbytok alebo prírastok na váhe pri rekonvalescencii z ochorenia, ktoré spôsobilo operáciu
 • Záhyb alebo zjazvenie kože v okolí stómie
 • Vznik pruhu spojený so stómiou

Pri vzniku týchto zmien je dôležité, aby ste sa uistili, že stomické vrecko aj naďalej správne sedí.

Tesný kontakt medzi vreckom a kožou je základom správnej stomickej starostlivosti. Ak sa napríklad oblasť v okolí stómie zmení z bežnej na vtiahnutú, znamená to, že je čas prejsť na konvexné vrecko. Možno bude potrebné použiť aj dodatočné príslušenstvo.


Dopasovanie vrecka a vhodnosť príslušenstva je dobré konzultovať so stomickou sestrou.

Zatvoriť
Problémy s vreckom – nafukovanie a zlepenie stien vrecka

Problémy s vreckom – nafukovanie a zlepenie stien vrecka

Nafúknutie a zlepetie stien vrecka sú problémy, ku ktorým môže dochádzať, keď používate stomické vrecko. Existujú však kroky, ktoré môžete vykonať na zabránenie týmto problémom. Prečítajte si ďalšie informácie o týchto problémoch a o tom, ako ich riešiť. Čítajte ďalej
Zatvoriť

Problémy s vreckom – nafukovanie a zlepenie stien vrecka

nafúknutiu dochádza vtedy, keď sa vo vrecku hromadia plyny, v dôsledku čoho sa vrecko nafúkne. Vrecká majú filtre z aktívneho uhlia, ktoré vetry neutralizujú a uvoľňujú z vrecka. Ak však kapacita filtra nepostačuje na objem generovaného plynu alebo ak sa filter navlhčí či upchá tuhými výlučkami zo stómie, hrozí riziko hromadenia plynu vo vrecku.

 

Ako je možné zabrániť nafúknutiu vrecka? 

Jedným zo základných krokov zabránenia nafúknutiu vrecka je minimalizovať objem plynu generovaného tráviacim systémom. Dôkladné žuvanie potravy je jedným z riešení, rovnako aj vyhnutie sa jedlám a nápojom, ktoré spôsobujú plynatosť. Môže ísť o orechy, fazule, perlivé nápoje alebo šumivé vína.

 

Ak dôjde k nafúknutiu vrecka, plyn môžete vypustiť z vrecka v priestoroch toalety (ak používate výpustné vrecko alebo dvojdielny systém). Výmena vrecka taktiež pomôže zabrániť nafúknutiu. Ďalšou z možností je použitie iného typu stomického vrecka a typu filtra.

 

Ku zlepeniu stien vrecka dochádza vtedy, keď sa v stomickom vrecku vytvorí podtlak a vrecko sa zlepí. Tento stav zastaví prechod výlučkov zo stómie do dolnej časti vrecka a môže upchať filter. Hrozí riziko, že vrecko sa odtlačí od brucha.

 

Ako je možné zabrániť zlepeniu stien vrecka? 

Nafúknutie vzduchu do vrecka pred jeho nasadením eliminuje možnosť vytvorenia podtlaku. Okrem toho kvapka oleja alebo lubrikantu vo vrecku pomôže prechodu výlučkov do dolnej časti vrecka.

 

Zatvoriť
Podráždenie pokožky v okolí stómie

Podráždenie pokožky v okolí stómie

Podráždenie pokožky v okolí stómie je obvykle spôsobené únikom výlučkov pod adhezívom stomického vrecka alebo podložky. Je to nepríjemné a môže to narušiť správnu funkčnosť vrecka. Prečítajte si informácie o tom, ako postupovať, keď sa to stane. Koža v okolí stómie
Zatvoriť

Podráždenie pokožky v okolí stómie

Pokožka v okolí stómie by mala vyzerať podobne ako pokožka na zvyšku vášho tela. Ihneď po odlepení adhezíva môže byť koža mierne ružová, ak sa to však nestratí alebo ak je pokožka inej farby, napr. tmavočervená, môže byť podráždená.

 

Ako mám postupovať? 

 • Odstráňte adhezívum a skontrolujte jeho lepiacu časť. Sú na nej stopy stolice alebo moču, ktoré mohli podráždenie spôsobiť?
 • Nachádza sa v okolí stómie podráždenie alebo poškodenie, ktoré korešponduje s tým, čo ste na adhezíve zistili?
 • Do akej miery vrecko priľne okolo stómie? Nie je pokožka vystavená výlučkom zo stómie v dôsledku nevhodného nasadenia pomôcky na stómiu? Uistite sa, či postupujtete správne pri výmene pomôcky. Pomôže vám sprievodca Ako si meniť stomickú pomôcku.
 • Zhodnoťte priemer a tvar stómie a zistite, či si vystrihujete správny otvor v adhezíve. Pomocou šablóny na vystrihovanie odmerajte veľkosť stómie a vystrihnite v adhezíve otvor vo veľkosti stómie.
 • Kde sa nachádza ústie stómie vzhľadom na povrch pokožky? Je nad úrovňou kože, v úrovni kože alebo pod úrovňou kože? Ak je stómia v úrovni kože alebo je pod ním, alebo sa nachádza v hlbokom záhybe, pravdepodobne budete potrebovať iný typ pomôcky alebo príslušenstva tak, aby vyhovovali profilu vášho tela. Vyskúšajte použiť sprievodcu Hodnotenia okolia stómie na overenie, či je vaša pomôcky pre vás stále tá pravá.
 • Nie je adhezívum erodované (rozleptané)? Ak áno, vrecko je potrebné meniť skôr. Skúste vrecko častejšie vymieňať.
 • Ak je podráždenie spôsobené z iných dôvodov, obráťte sa na ošetrujúcu sestru alebo lekára.
Zatvoriť

Čo jesť a piť

Čo jesť a piť v prípade ileostómie a kolostómie

Keď máte ileostómiu alebo kolostómiu, je možné, že budete mať otázky týkajúce sa stravy – mám sa orientovať na špeciálnu stravu? Existuje niečo, čo nemôžem jesť? A čo alkohol? Jedným slovom – nie. Vo všeobecnosti platí, že jedlo, ktoré vám vyhovovalo a bolo zdravé pred operáciou, je pre vás stále vhodné – to isté platí aj pre mierne nezdravé alternatívy. V nižšie uvedených častiach vám ponúkame niekoľko tipov a informácií o rôznych typoch jedál a nápojov, relevantných pre osoby s ileostómiou alebo kolostómiou.  

happy woman

Rady o stravovaní pre osoby so stómiou

Prečítajte si, na čo je potrebné myslieť počas prvých 2 – 6 týždňov po operácii a po úplnom zotavení – nájdete tu niekoľko tipov a rád. Tipy pre vašu stravu
Zatvoriť

Rady o stravovaní pre osoby so stómiou

Vo všeobecnosti platí, že ľudia so stómiou môžu jesť a piť všetko, čo chcú – to však neplatí v prípade, ak im chirurg alebo stomická sestra neprikázal niečo iného. Rovnako ako pred operáciou je zjavné, že niektoré jedlo sa strávi lepšie než iné – a priamo po operácii je vhodné venovať pozornosť signálom vášho tela.

 

Priamo po operácii

Nové výskumy uvádzajú, že čím skôr po operácii začnete s príjmom normálnej stravy, tým rýchlejšie začne črevný systém fungovať. A nezabudnite – potravu vždy dobre požujte. 

 

Počas prvých 2 – 4 týždňov 

 • Vaše telo sa stále zotavuje a konzumácia jedál, ktoré sú mäkšie alebo sa jednoduchšie trávia, umožňuje vášmu telu úplne sa zotaviť.
 • Spočiatku môžete mať pocit naplnenia, a preto na začiatku jedzte menej a častejšie. 
 • Na začiatok sú vhodné nedráždivé jedlá. 
 • Veľmi dôležité je starostlivé požutie potravy. 

4. – 6. týždeň po stomickej operácii

 • V priebehu prvých 4 – 6 týždňov po stomickej operácii často dochádza k poklesu apetítu. 
 • Je vhodné dopĺňať stravu bielkovinami a energetickými nápojmi. Môžete si ich kúpiť v lekárni alebo urobiť.

Existuje niečo, čo nemôžem jesť?

Nie je dôvod na to, aby ste niektoré jedlá nesmeli, je však dobré vedieť, že jednotlivé jedlá budú mať špecifický vplyv na výlučky zo stómie. Ak existuje jedlo, o ktorom nemáte istotu, najprv skúste zjesť malé množstvo. Ak nenastanú problémy, smelo do toho!

Nebojte sa skúšať nové jedlá, postupujte však citlivo. Pravdepodobne zistíte, že niektoré jedlá generujú viac plynu než iné a je možné, že sa ich budete chcieť vzdať. To isté platí aj pre žuvačky.

Poznanie vyváženej diéty, ktorá vám vyhovuje, je otázkou skúšania a zisťovania. Niektoré jedlá, najmä jedlá s vysokým podielom vlákniny, môžu spôsobiť upchanie jedlom, pri ktorom nestrávené časti potravy upchajú hrubé črevo. Dobré žuvanie môže pomôcť, ale upchanie jedlom môže byť vážne. Prečítajte si informácie o upchaní jedlom  tu. 

 

A čo ovocie a zelenina?

Môžete si ich užívať päťkrát denne! Šupka niektorých typov ovocia a zeleniny je naozaj tuhá, a preto je najlepším riešením ich očistenie, aby ste sa vyhli akýmkoľvek problémom (a to najmä v prípade zemiakov a jabĺk). A je možné, že budete musieť pripraviť ovocie a zeleninu novými spôsobmi – skúste polievky s týmito druhmi zeleniny alebo ovocné smoothie. 

Ak dôjde k nehode

Jedna zlá skúsenosť by nemala viesť k trvalému odmietaniu konzumácie konkrétnej potraviny. Jedlo by ste mali vyradiť z bežnej stravy iba vtedy, ak k tomu dochádza opakovanie. 

Pamätajte – každý z nás reaguje inak a to, čo je vhodné pre jedného, nemusí byť pre iného.

Zatvoriť
People drinking red wine

To, čo pijete, ovplyvňuje váš tráviaci systém

Platí to pre každého – to, čo pijete, ovplyvňuje váš zažívací systém. Prečítajte si tipy pre osoby s ileostómiou a kolostómiou. Prečítajte si o nápojoch
Zatvoriť

To, čo pijete, ovplyvňuje váš tráviaci systém

Je to ako u všetkých ľudí – na zabránenie zápche by ste mali denne vypiť najmenej 2 litre tekutín. Môžete sa však pýtať – môžem si ráno dať kávu, vychutnať si večer pohár vína alebo sýtené nápoje?

Nižšie uvádzame niekoľko pokynov:

 • Káva a čaj sú v poriadku, sledujte však reakcie vášho tráviaceho systému.
 • Sýtené nápoje môžu vo všeobecnosti zvyšovať plynatosť. 
 • Pivo môže spôsobiť vyššiu tekutosť výlučkov zo stómie.
 • Alkohol piť môžete. Môže však spôsobovať dehydratáciu, a preto pite dostatok vody. 

Osoby s ileostómiou

Ku strate tekutín môže dôjsť bezprostredne po operácii z dôvodu relatívne veľkého objemu stolice (750 – 1300 ml). Preto odporúčame, aby ste denne vypili najmenej 2 litre vody a ekvivalent toho, čo stratíte v stolici. 

3 – 12 týždňov po operácii si tenké črevo začína zvykať na absorpciu väčšieho objemu tekutín, čo znamená, že kompenzáciu nebude potrebné vykonávať rovnako, ako na začiatku. Ľudia s ileostómiou stratia v stolici dva až trikrát viac tekutín a solí než iné osoby, a preto mierne posolenie jedla je vhodným riešením tohto stavu. 

Zatvoriť
happy man

Pripravte sa na stolovanie v reštaurácii

Jedna vec je príprava jedál v domácnosti, ale ako postupovať v prípade konzumácie v reštaurácii alebo odberu jedla so sebou? Prečítajte si tipy na prípravu a aspekty, na ktoré treba prihliadať. Pripravte sa na večeru
Zatvoriť

Pripravte sa na stolovanie v reštaurácii

Najprv to môže pripadať ako veľká výzva, neexistuje však dôvod, pre ktorý by ste si nemohli užiť jedlo v reštaurácii. 

Vhodne sa pripravte

S reštauráciou sa vždy môžete vopred spojiť a včas sa pripraviť. Mnoho veľkých reštaurácii ponúka svoje menu online, takže pred príchodom do reštaurácie už môžete mať vybraté.

Kam ísť?

Vhodným nápadom je začať s reštauráciou, ktorú dobre poznáte. Objednávka by mala byť jednoduchá. Objednajte si to, čo chcete, pamätajte však na to, ako na niektoré jedlá reagujete. Nemajte obavy spýtať sa čašníka na ingrediencie v jedlách. 

Spočiatku si môžete objednať jedlá, ktoré ste už doma skúsili – budete vedieť, ako vaše telo zareaguje. Keď začnete postupne jesť viaceré typy odlišných jedál, stratíte akékoľvek rozpaky z reštauračného stravovania. Aj keď ste zvyknutí na pitie nápojov v domácnosti, na začiatku bude vhodné, aby ste začali v malom. Namiesto veľkého piva si dajte malé. Tento postup povedie k postupnému budovaniu tolerancie vášho tela na alkohol a postupne sa obmedzia alebo úplne vymiznú akékoľvek reakcie. 

 

Zatvoriť
woman cooking with her son

Máte hnačku?

Rovnako ako u každého z nás, aj vy môžete občas trpieť hnačkou. Zistite, ako postupovať, keď k tomu dôjde. Ako postupovať v prípade hnačky?
Zatvoriť

Ako postupovať v prípade hnačky?

Rovnako ako u každého z nás, aj vy môžete občas trpieť hnačkou. Vo všeobecnosti platí, že krátkodobá hnačka nie je nič, čoho by ste sa mali obávať – môže súvisieť s jedlom, ktoré ste zjedli a často ustane sama. 

Tri alebo viacero riedkych stolíc po sebe však môže signalizovať problém, pretože môže dôjsť k dehydratácii. V takom prípade sa porozprávajte s ošetrujúcou sestrou.

Ak máte ileostómiu

Ak máte ileostómiu a trpíte hnačkou, strácate mnoho soli – približne 1 čajovú lyžičku na liter stolice. Preto je dôležité mierne posoliť jedlá.

 

Zatvoriť
woman buying vegetables

Problémy so zápchou?

Niektoré potraviny môžu spôsobovať zápchu. Prečítajte si informácie o tom, ako tomu zabrániť a čo robiť, ak k tomu dôjde. Prečítajte si informácie o zápche
Zatvoriť

Prečítajte si informácie o zápche a o tom, ako postupovať

Veľmi dôležité je starostlivé požutie potravy na správne začatie procesu trávenia. To platí najmä v prípade potravín, ktoré sa ťažko trávia (napríklad orechy). Niektoré jedlá, najmä jedlá s vysokým podielom vlákniny, môžu spôsobiť zápchu, pri ktorej nestrávené časti potravy upchajú hrubé črevo. Dobré žuvanie môže pomôcť, ale upchanie jedlom môže byť vážne.

Ako zistím, či sa u mňa nevyskytla zápcha?

Môže spôsobovať kŕče, bolesť a vodnatú stolicu, a brucho a stómia môžu opuchnúť. Ak si myslíte, že u vás došlo k zápche, mali by ste vykonať nasledujúce kroky:

 • Zatelefonovať lekárovi alebo sestre, prípadne navštíviť oddelenie urgentnej starostlivosti. 
 • Piť veľa vody.
 • Na 24 hodín vylúčte tuhé jedlá a namiesto nich jedzte polievky.

Zabránenie zápche je jednoduchšie než jej riešenie, a preto sa snažte dôkladne potravu požuvať a zvažujte výber jedla. Zamerajte sa na normálnu a zdravú stravu.

 

Zatvoriť
Man in conversation with woman

Nafúknutie vrecka

K nafúknutiu dochádza vtedy, keď sa v stomickom vrecku hromadia plyny. Čím tomu však môžete zabrániť? Informácie o nafúknutí
Zatvoriť

Nafúknutie vrecka

K nafúknutiu dochádza vtedy, keď sa vo vrecku hromadia plyny, v dôsledku čoho sa vrecko nafúkne. Vrecká majú filtre z aktívneho uhlia, ktoré vetry neutralizujú plyny a uvoľňujú ich z vrecka. Ak však kapacita filtra nepostačuje na objem generovaného plynu alebo ak sa filter navlhčí či upchá pevnými výlučkami zo stómie, hrozí riziko hromadenia plynu.

Ako je možné zabrániť nafúknutiu vrecka?

Jedným zo základných krokov zabránenia nafúknutiu vrecka je minimalizovať objem plynu generovaného tráviacim systémom. Dôkladné žuvanie potravy je výbornou pomôckou, rovnako aj obmedzenie jedál a nápojov, ktoré spôsobujú plynatosť. Môže ísť o orechy, fazule, perlivé nápoje alebo šumivé vína.

Ako postupovať, keď dochádza k nafúknutiu?

Ak dôjde k nafúknutiu vrecka, plyn môžete vypustiť z vrecka v súkromí toalety (ak používate výpustné vrecko alebo dvojdielny systém). Výmena vrecka v prípade upchania filtra taktiež pomôže zabrániť nafúknutiu. Ďalším z riešení je použitie iného typu stomickej pomôcky.

Zatvoriť
boy looking at mum's ostomy pouch

Čo spôsobuje zlepenie stien vrecka

K zlepeniu dochádza vtedy, keď sa v stomickom vrecku vytvorí podtlak a vrecko sa zlepí. Čo však s tým? Tipy v prípade zlepenia
Zatvoriť

Čo spôsobuje zlepenie stien vrecka

K zlepeniu dochádza vtedy, keď sa v stomickom vrecku vytvorí podtlak a vrecko sa zlepí. Tento stav zastaví prechod vvýlučkov do dolnej časti vrecka a môže upchať filter. Hrozí riziko, že vrecko sa odtlačí od brucha.

Ako je možné zabrániť zlepeniu vrecka?

Nafúknutie vzduchu do vrecka pred jeho nasadením eliminuje možnosť vytvorenia podtlaku. Okrem toho kvapka lubrikantu vo vrecku pomôže prechodu výlučkov do dolnej časti vrecka.

Zatvoriť

Intímny život a sexualita

Intímny život a sexualita v prípade kolostómie, ileostómie alebo urostómie

Je zjavné, že operácia vedie k zmene tela a môže sa stať, že než si privyknete na zmeny, bude to chvíľu trvať. To isté môže platiť aj na vášho partnera. Nie je to však stómia, ktorá rozhoduje o tom, či si dokážete vychutnať uspokojivý sexuálny život alebo iné romantické chvíle. Prečítajte si pár súvisiacich tipov. 

friends walking talking ostomate

Hovorte o stómii s vašou ošetrujúcou sestrou alebo partnerom

V tomto náročnom čase je potrebné hovoriť o stómii, vašich pocitoch z nej, ochorení a operácii. S kým sa máte rozprávať o svojej stomii a čo na to povedať?
Zatvoriť

Hovorte o stómii

Mnohí ľudia sa môžu vyhýbať fyzickým kontaktom zo strachu, že by viedli k očakávaniam alebo nárokom, ktoré nie je možné splniť.

Vo všeobecnosti neexistuje nič, čo by malo stáť v ceste uspokojivému sexuálnemu životu, ak ste absolvovali stomickú operáciu. Je veľmi prirodzené, že po operácii a počas ochorenia dochádza k zníženiu túžby po sexuálnom spojení. Tým, že budete hovoriť o stómii, vašich pocitoch z nej, ochorení a operácii, vám tento prístup pomôže prekonať tieto ťažké časy.

Porozprávajte sa s ošetrujúcou sestrou o intímnom živote

Porozprávajte sa s ošetrujúcou sestrou o svojich obavách, a to aj o obavách týkajúcich sa intímneho života. Ošetrujúca sestra s vami preberie všetky problémy, ktorým čelíte a dokáže vám v mnohých oblastiach pomôcť (radami, ako aj pomocou pri výbere doplnkového sortimentu).

Hovorte s partnerom o stómii

S partnerom hovorte otvorene. Aj keď takéto rozhovory vás môžu spočiatku privádzať do rozpakov, buďte si istí, že tento prístup upevní vzájomné puto a zvýši úroveň rešpektu a dôvery medzi vami.

Aj keď sa môžete cítiť byť unavení na sexuálny život alebo s tým máte problémy (strach z bolesti alebo mentálna bariéra), je veľmi dôležité, aby ste si uchovali blízkosť a fyzický kontakt s partnerom aj bez toho, aby nevyhnutne viedol k sexuálnemu styku.

Ako nového partnera informovať o ostómii?

Myšlienka na možný sexuálny styk sa pre stomika bez partnera môže zdať byť znepokojivá. Kedy je vhodné informovať o stómii? Hneď na začiatku vzťahu, aby partner nebol sklamaný? Alebo neskôr s rizikom, že sa intímna atmosféra pokazí? Začatie diskusií o tejto téme môže byť náročné.

Aby ste sa pripravili na túto situáciu, je vhodné, aby ste si pripravili to, čo chcete povedať, aby ste boli pripravení na túto situáciu, keď nastane, pretože prevzatie iniciatívy na takúto konverzáciu môže byť náročné.  

Nikdy ale nezabudnite – ste omnoho viac než stomik. Tým, že sa partnerovi s týmito informáciami zveríte, zabránite tomu, aby sa zo stómie stal problém, ktorý môže ovplyvňovať váš vzťah.

Podpora iných stomikov

Je to tak – nič nie je užitočnejšie než porozprávanie sa s niekým, kto skutočne rozumie tomu, čím si prechádzate. Miestny klub stomikov (ilco klub) je jedným z miest, na ktorých si môžete s inými stomikmi vymieňať užitočné tipy, inšpiráciu a osobnú podporu. Porozprávajte sa so stomickou sestrou klube stomikov, ku ktorému by ste sa mohli pripojiť. 

Zatvoriť
friends having beer talking

Učenie sa žiť so zmeneným telom po stomickej operácii

Po stomickej operácii je prirodzené, že máte obavy o vzhľad vášho tela. Prečítajte si ďalšie informácie o tom, ako sa môžete naučiť žiť so svojím novým telom. Praktické tipy na život s ostómiou
Zatvoriť

Praktické tipy na život s ostómiou

Po absolvovaní stomickej operácie je prirodzené, že máte obavy o vzhľad svojho tela. Radikálna zmena tela, strach z vážnej choroby, hospitalizácia a operácia predstavujú veľkú emočnú záťaž. Privyknutie si na fyzické zmeny môže nejaký čas trvať a vo výsledku si človek môže pripadať menej atraktívny. Aj keď môže ísť o výzvu, na to, aby ste sa cítili lepšie, je potrebné, aby ste sa naučili akceptovať daný stav ako súčasť vlastného ja. To isté platí aj pre vášho partnera. Váš život nie je riadený stómiou, ale vašimi potrebami, ktoré je stále možné napĺňať.

Zamerajte sa na potreby vášho partnera

Je v poriadku, ak obnovenie intímneho života bude chvíľu trvať. Netlačte sami na seba ani navzájom medzi sebou. Privyknutie bude chvíľu trvať, ale väčšina ľudí je schopná znova prežívať zdravý sexuálny život. Zamerajte sa aj na potreby partnera, nielen na svoje vlastné. Týmto prístupom mnohé vaše obavy samé ustúpia.

Intímny život je viac ako sex – a to aj vtedy, ak máte stómiu

Pamätajte – intímny život je viac ako sexuálny styk, a ako taký môže byť naplňujúci a zábavný. Vyhraďte si dostatok času na vzájomné dotyky, držanie sa, objímanie sa a bozkávanie sa – a počkajte na správnu chvíľu na sexuálny styk. Ona príde sama.

Ako mám navodiť pocit komfortu, keď budem novému partnerovi hovoriť o stómii?

Väčšina stomikov považuje za najmenej komplikovaný sexuálny styk vo vlastnom dome. Strach z odmietnutia je niečo, s čím zápasí takmer každý. Pamätajte – odmietané sú aj osoby bez stómie. Možnosť, že stretnete osobu, ktorá vás odmietne aj bez toho, aby o stómii vedela, taktiež existuje. Môže ísť o osobu, ktorá má strach z niečoho nového a odlišného.  Zamyslite sa nad tým, či by taký vzťah fungoval aj vtedy, ak by ste stómiu nemali.

Čo sa stane so stomickým vreckom počas sexu?

Keď myslíte na stómiu a vrecko, môže byť problematické uvoľniť sa a odovzdať sa sexuálnym chvíľam. Tieto problémy je však možné poraziť. Stómia a vrecko vydržia nároky sexuálneho styku. Je dôležité zapamätať si sex, ktorý ste prežívali pred operáciou, aby ste nezabudli na možné predchádzajúce problémy a nevinili z nich stómiu. 

Zatvoriť
pregnant ostomate

Plodnosť a tehotenstvo v prípade stómie

Otehotnieť môžete aj po kolostómii, ileostómii alebo urostomickej operácii. Prečítajte si ďalšie informácie o tom, ako môže chirurgický zákrok ovplyvniť plodnosť a jednotlivé fázy tehotenstva. Plodnosť a tehotenstvo so stómiou
Zatvoriť

Plodnosť a tehotenstvo v prípade stómie

Plodnosť po operácii

Špecificky pre ženy:

 • Výsledok komplexnej operácie močového mechúra alebo tenkého čreva môže viesť k zníženiu plodnosti.

Špeciálne pre mužov

 • Platí to pred každou operáciou s rizikom poškodenia nervov – pred operáciou by ste sa mali s lekárom porozprávať o možnosti uskladnenia vašich spermií v spermobanke. Vykonáva sa to pre prípad, že by ste v budúcnosti chceli mať deti.
 • Stres súvisiaci s operáciou a liečbou môže v krátkom čase znížiť obsah testosterónu v tele muža.
 • Ak počas operácie nedôjde k zásahu do semenníkov, hormonálna liečba sa nebude vyžadovať. 

S otehotnením v prípade stómie vám môžu pomôcť

Stomici a všetky ostatné osoby, ktoré sú nedobrovoľne bez detí, majú k dispozícii mnoho rôznych možností. O pomoc požiadajte lekára.

Tehotenstvo stomičiek je normálne

Stómia vám nezabraňuje v počatí a v donosení dieťaťa až po normálny pôrod. Tým, ako vám bude rásť bruško, bude stómia nasledovať meniaci sa tvar bruška.

V začiatkoch tehotenstva

Kontakt s ošetrujúcou sestrou v začiatkoch tehotenstva bude veľmi dôležitý, pretože vzhľadom na produkty, ktoré užívate, sa môžu vyžadovať špecifické opatrenia.

V ďalších fázach tehotenstva

V neskorších fázach tehotenstva budete na výmenu vrecka potrebovať zrkadlo. Pôrod obvykle prebieha normálnym spôsobom.

Ovplyvní stómia pôrod?

Bez akéhokoľvek rizika pre vás a vaše dieťa môžete porodiť. Stómia nie je žiadnou prekážkou.

Zatvoriť
Fyzické zmeny po stomickej operácii

Fyzické zmeny po stomickej operácii

Intímny život a normálny láskyplný vzťah po stomickej operácii je možné obnoviť. Ako a kedy – to závisí od charakteru operácie, ktorú ste podstúpili. Prečítajte si o zmenách po stomickej operácii a o tom, ako ich riešiť
Zatvoriť

Fyzické zmeny po stomickej operácii

Intímny život a normálny láskyplný vzťah po operácii stómie je možné obnoviť. Ako a kedy – to závisí od charakteru operácie, ktorú ste podstúpili. Môžete napríklad cítiť diskomfort, keď vám odstránili rektum alebo močový mechúr, a maternica môže zmeniť polohu. Môžu nastať zmeny v pocitoch a môžete cítiť určitú bolesť. Získavajte vlastné skúsenosti – pomaly a postupne.  

A čo stómia?

Stómia sa dokonale prispôsobí obnoveniu sexuálneho života a jazva po operácii sa neporuší. Ochorenie, v dôsledku ktorého ste boli operovaní, nie je infekčné a riziko jeho návratu nesúvisí so sexuálnym životom. 

Pamätajte – stómia bude najaktívnejšia približne 1 až 1,5 hodiny po jedle.

Čím môžete zlepšiť vaše sexuálne skúsenosti?

Pomôcť môže použitie rôznych sexuálnych polôh, ktoré netlačia na stómiu, použitie vankúša na podporu vlastného tela a použitie lubrikantov.

U niektorých mužov dochádza k problémom so zachovaním erekcie po ostomickej operácii v dôsledku porušenia nervov. Ak nastane takáto situácia, je vhodné, aby ste sa premiestnili do polohy, v ktorej budete menej aktívni, keďže to môže pomôcť predĺžiť erekciu. 

Zmeny anatómie po stomickej operácii

Fyzické následky stomickej operácie a jej vplyv na sexuálny život závisia od rôznych faktorov. Znamená to, že niektoré funkcie týkajúce sa sexuálneho života môžu byť dočasne alebo trvale poškodené, a nebudú fungovať tak, ako v minulosti. 

Je dôležité, aby ste z nemocnice dostali dostatok informácií o operácii. Užitočný môže byť nákres operácie. Ak po stomickej operácii budete pociťovať sexuálne problémy, je dôležité určiť príčinu a problém vyriešiť. 

 

Zatvoriť
woman smiling ostomate

Komplikácie žien so stómiou týkajúce sa intímneho života

Prečítajte si informácie o možných komplikáciách, ktoré sa týkajú intímneho života a sexuality žien po stomickej operácii. Možné komplikácie u žien
Zatvoriť

Možné komplikácie u žien

Stómia a pocit bolesti počas styku

Bolesť môže ovplyvňovať sexuálnu stimuláciu a po opakovaných pokusoch môže úzkosť z bolesti narúšať radosť a spontánnosť sexuálneho života. Preto je dôležité nájsť riešenie bolestí, ktorými trpíte. Porozprávajte sa s ošetrujúcou sestrou o bolesti a vašich skúsenostiach. Existujú rôzne analgetické gély, ktoré môžete použiť, ako aj cvičenia, ktoré môžu pomôcť.

Ak máte pocit príliš úzkej vagíny

Ak máte pocit príliš úzkej vagíny, pomôže jej roztiahnutie. Najjednoduchším spôsobom je zasunutie prsta do vagíny. Potom je možné pomaly zväčšiť roztiahnutie na 2 alebo 3 prsty. To môžete vykonať sama alebo vám môže pomôcť partner. Môžete si kúpiť aj dilatátory rôznych veľkostí, ktoré vagínu pomôžu roztiahnuť. Ak nemáte pocit istoty, keď túto činnosť vykonávate sama, môžete o ňu požiadať lekára alebo gynekológa. 

Ak máte pocit suchej vagíny po stomickej operácii

Vaginálnu suchosť môžu pomôcť odstrániť čapíky, lubrikanty na báze vody alebo sliny na prste. Lubrikačný gél dostanete v lekárni. Lubrikant, ktorý by mal byť na báze vody, sa aplikuje na penis a do oblasti okolo vaginálneho vstupu.

Zvýšený vaginálny výtok môže byť vedľajším efektom stomickej operácie

Zvýšenie výtoku je možné riešiť rôznymi spôsobmi, a to v závislosti od rozsahu problému. V niektorých prípadoch stačí použitie hygienickej vložky. V iných prípadoch pomôžu čapíky alebo vaginálne výplachy. Porozprávajte sa o tom s vaším lekárom. Pomôcť môžu aj pravidelné cviky zamerané na posilnenie svalstva panvového dna. Porozprávajte sa o tom s terapeutom pre oblasť cvičení. V zriedkavých prípadoch sa môže vyžadovať operácia.

Močové problémy po stomickej operácii

Pre každého, kto trpí močovými problémami, je dôležité, aby dodržiaval pokyny terapeuta alebo iných osôb, ktoré mu môžu pomôcť s rehabilitáciou svalstva panvového dna formou každodenných cvičení.

Dôležitá je aj návšteva lekára, urológa alebo gynekológa, aby bolo možné nájsť príčinu problému a vyriešiť ho formou vyšetrenia a dialógu.

Keď použijete toaletu, je dôležité, aby ste mali dostatok času na vyprázdnenie močového mechúra. Taktiež je vhodné zapamätať si, že močový mechúr sa najlepšie vyprázdni v pokoji a nie tlakom.

Stomičky vnímajúce zmenenú citlivosť klitorisu

Nervové cesty do klitorisu sa môžu porušiť a citlivosť klitorisu sa následne zmení. Z tohto dôvodu môže u niektorých žien trvať dlhšie, než dosiahnu stav sexuálnej stimulácie. Oblasť okolo vaginálneho vstupu sa naopak môže zvýšiť, v dôsledku čoho môže byť aj ten najjemnejší dotyk nepríjemný alebo bolestivý.

Sexuálna stimulácia alebo orgazmus vyvolaný stimuláciou iných miest môže slúžiť ako riešenie. Ak ste to v minulosti nepoznali, môžete si to nacvičiť alebo objaviť.

Vedľajšie účinky chemoterapie alebo rádioterapie na stomikov

Chemoterapia môže ovplyvňovať menštruáciu do takej miery, že ustane (na kratší alebo dlhší čas). Niektoré typy liekov môžu tlmiť túžbu po sexuálnom styku. Rádioterapia môže (v závislosti od ožarovacieho poľa) spôsobovať bolesť a podráždenie vaginálnej sliznice. Po rádioterapii sa môžu vytvoriť jazvy, čo môže viesť k strate elasticity vagíny a rozšíreniu do okolitých častí. Je dôležité porozprávať sa s lekárom o rozsahu liečby a možných následkoch. 

Zatvoriť
Komplikácie mužov so stómiou týkajúce sa intímneho života

Komplikácie mužov so stómiou týkajúce sa intímneho života

Prečítajte si informácie o možných komplikáciách, ktoré sa týkajú intímneho života a sexuality mužov po stomickej operácii. Možné komplikácie u mužov
Zatvoriť

Možné komplikácie u mužov

Najčastejšími problémami u mužov sú nedostatočná alebo chýbajúca erekcia či problémy týkajúce sa ejakulácie.

Neexistencia erekcie

Využiť je možné aj chirurgické riešenie – ide o trvalé riešenie. Riešením môže byť aj liečba liekmi.

Neexistencia ejakulácie

Dôvodom neexistencie ejakulácie je poškodenie nervov, ktoré znamená, že ejakulácia sa ukončí alebo sa semeno vytlačí do močového mechúra, odkiaľ putuje von z tela spolu s močom. V dôsledku toho má moč zvláštny vzhľad. Nie je to nebezpečné, muž ale stratí schopnosť oplodnenia ženy. Väčšina mužov nezaznamená žiadne zmeny v prežívaní orgazmu, neexistencia ejakulácie však môže budiť rozpaky. Môžu nadobudnúť pocit, že nie sú skutočnými mužmi. Preto je dôležité požívať zo strany partnerky pozitívnu podporu.

Ak po stomickej operácii pocítite zmenenú citlivosť penisu

Výsledkom poškodenia nervov môže byť zmena/zníženie citlivosti penisu a skrotu, alebo zvýšenie citlivosti, v dôsledku ktorého môže byť aj ten najjemnejší dotyk vnímaný ako nepríjemný alebo bolestivý.

Stomici s bolesťou pri erekcii a ejakulácii

Bolesť v prípade erekcie a ejakulácie môže nastať krátko po operácii močového mechúra alebo tenkého čreva, alebo po rádioterapii. Tieto problémy väčšinou ustúpia po krátkom čase. Nie je to nebezpečné a nie je to žiadny príznak ochorenia. V niektorých prípadoch môžu pomôcť lieky. Porozprávajte sa o tom s vaším lekárom.  

Impotencia po stomickej operácii

Po uplynutí jedného roka je počet mužov s impotenciou, ktorí absolvovali chirurgický zákrok na čreve, veľmi nízky.

Ak nastanú problémy, nepoddávajte sa im. Telo po takto náročnej operácii potrebuje čas na zotavenie a erekcia, ejakulácia a orgazmus sú stavy, ktoré navzájom nesúvisia. Muž je dokonale schopný dosiahnuť plné uspokojenie aj bez erekcie.

 • Pokúste sa zistiť príčinu impotencie. Aký rozsah bol odstránený počas operácie? Nad fyzickým poškodením možno uvažovať vtedy, keď u vás nikdy nenastane erekcia – ani počas spánku, ráno a dokonca ani v prípade masturbácie.
 • Zvážte, či neexistuje niečo, čo by sa vo vašom každodennom živote mohlo zmeniť. Ste pred začiatkom sexuálnych chvíľ odpočinutí alebo unavení? Dostáva sa vám dostatok fyzickej alebo mentálnej stimulácie? Aký je váš všeobecný vzťah s partnerom? Konflikty majú vplyv na potenciu.
 • Tabak, alkohol a v niektorých prípadoch aj lieky a niektoré chronické ochorenia môžu zvyšovať riziko problémov s potenciou.
 • Ak spolu s partnerom nedosiahnete požadované výsledky komunikáciou a riešením problémov, obráťte sa na všeobecného lekára, nemocnicu alebo ošetrujúcu sestru a požiadajte o radu týkajúcu sa dialógu a liečby skôr, než utrpí váš vzťah. Niektoré problémy je možné riešiť radami a pokynmi. Ak to nepostačuje, môžete byť odoslaní k sexuológovi alebo urológovi.

Vedľajšie účinky rádioterapie alebo chemoterapie

Rádioterapia môže spomaľovať prietok krvi, v dôsledku čoho môže byť dosiahnutie normálnej erekcie problematické. Môže sa zmeniť aj citlivosť genitálií. Tieto vedľajšie účinky sa môžu rozvinúť v priebehu prvého roka po ukončení liečby. Chemoterapia môže podobným spôsobom ovplyvňovať erekciu a potešenie, normálny stav by sa však mal obnoviť po jednom až dvoch týždňoch. Niektoré typy chemoterapie a preventívnych liekov proti nevoľnostiam môžu ovplyvňovať produkciu hormónov.

Iba niekoľko málo typov chemoterapie môže spôsobiť trvalé poškodenie nervového systému, čo môže viesť k vyprázdneniu semena do močového mechúra.

Zatvoriť

Nič vám nemusí brániť v cestovaní.

Kolostómia, ileostómia ani urostómia vám nemusia brániť v cestovaní.

Objavovanie nových vecí býva častým dôvodom cestovania – ak však ide o bezpečnosť a komfort, je vhodné obmedziť prekvapenia na minimum. Opustenie vašej domácej základne vyžaduje, aby ste vykonali prípravy na cestu a pobyt – nemusíte však mať obavy. 

 

applying barrier

Teplé podnebie a prípravky na opaľovanie ovplyvňujú adhezívum

Teplé podnebie a opaľovacie prípravky môžu ovplyvňovať adhéziu, pomoc je však jednoduchá – existuje niekoľko krokov, ktoré môžete vykonať na lepšie priľnutie bariéry. Tipy na získanie dobrej adhézie
Zatvoriť

Tipy na získanie dobrej adhézie

Teplé podnebie

Ak je podnebie natoľko teplé, že sa potíte viac než obvykle, podložka môže stratiť lepivosť a stomické vrecko bude potrebné meniť častejšie.

Dbajte na to, aby bola pokožka úplne suchá predtým, než si nasadíte novú pmôcku, aby nová pomôcka dobre priľnula. Problémom môže byť veľmi horúce počasie a vlhké podnebie – ak je vysušenie pokožky problematické, môžete použiť sušič vlasov s nastavením nízkej teploty na vysušenie oblasti na tele (dávajte však pozor, aby sušič vlasov nefúkal príliš teplý vzduch a držte ho v bezpečnej vzdialenosti od stómie).

Opaľovací prípravok

Opaľovací prípravok aplikujte až po nasadení stomickej pomôcky, keďže opaľovací prípravok môže ovplyvňovať podložnú časť a priľnutie môže byť komplikované. V časti Použitie opaľovacieho prípravku si prečítajte informácie o aplikácii opaľovacieho prípravku.

Skladovanie

Odporúčame, aby ste stomické pomôcky skladovali na chladnom mieste – nenechávajte stomické pomôcky napríklad v aute počas horúcich dní (teplo môže narušiť adhéziu).

Porozprávajte sa s ošetrujúcou sestrou a vyberte si pomôcky, ktoré potrebujete

Keď budete tráviť čas v teplejšom podnebí, budete potrebovať viac pomôcok než obvykle. Pre niektoré osoby môže byť užitočný ochranný film, ktorý pomáha adhezívu lepšie priľnúť a pre lepšie prilepenie okrajov adhezíva je riešením elastická páska. Niektoré výhody používania antiperspirantu na pokožke v oblasti zakrytej adhezívom.

Ak máte akékoľvek otázky, pred odchodom je vždy dobré porozprávať sa s ošetrujúcou sestrou. Taktiež sa môžete obrátiť na niektorú z našich špecialistiek na telefónnom číslo 0800 159 159.

Zatvoriť
Swimming with an ostomy

Na čo myslieť počas plávania

Plávanie môže byť v prípade stómie veľkou výzvou – čo je vhodné si obliecť? Bude pomôcka držať? Prečítajte si niekoľko tipov. Tipy na plážové oblečenie a plávanie
Zatvoriť

Tipy na plážové oblečenie a plávanie

Čo by ste si vzali na seba na pláž a do vody?

Najdôležitejšie je mať niečo, vďaka čomu sa budete cítiť dobre (sami sebou). Niektorí ľudia nemajú problém s tým, že je ich vrecko vidieť, iní sa ho zas snažia zakryť. Urobte to, vďaka čomu sa budete cítiť dobre. Nákup špecializovaných plaviek nie je vždy zárukou pohodlného nosenia. Nájsť môžete aj bežné plavky, ktoré dokonale uspokoja vaše potreby.

Na pláži je vhodným odevom sarong alebo zahaľovacia šatka, ktorá zakryje všetko to, čo má.

A ak chcete nosiť bikiny, učiňte tak.

Plávanie

Pred odchodom do vody vždy skontrolujte, či pomôcka na tele riadne drží (po nasadení chvíľu počkajte). Pamätajte, že voda nežiaducim spôsobom ovplyvňuje lepivosť, a preto podľa potreby meňte svoju pomôcku častejšie. Pre niektorých ľudí môže byť užitočné použitie stomických podporných prostriedkov pred odchodom do vody – napr. ochranný film pomáha lepšie priľnúť adhezívu a pre lepšie prilepenie okrajov adhezíva je riešením elastická páska pre stomikov.

Ak máte akékoľvek otázky, pred odchodom je vždy dobré porozprávať sa s ošetrujúcou sestrou. Taktiež sa môžete obrátiť na niektorého z našich špecialistov na telefónnom číslo 0800 159 159.

Zatvoriť
screen with flight overview

Cestovanie lietadlom so stómiou

Ak cestujete lietadlom, môžu sa vám v mysli vynárať rôzne otázky – ako mám postupovať pri bezpečnostnej kontrole? Môže vrecko pri zmenách tlaku prasknúť? A čo hluk? Tipy na lety lietadlom
Zatvoriť

Tipy na lety lietadlom

Než odletíte

Keď si rezervujete letenku: je vhodné rezervovať si miesto v blízkosti toalety, vďaka čomu získate potrebnú istotu v tom, aké kroky učiniť v prípade potreby.

V príručnej batožine si môžete so sebou vziať toľko vecí, koľko umožňujú predpisy leteckých spoločností, keďže však nožnice si so sebou na palubu lietadla vziať nemôžete, odporúčame, aby ste si pred letom nastrihali potrebný počet bariér správnej veľkosti.

Bezpečnostná kontrola

Bezpečnostný skener môže nasnímať vaše vrecko, ktoré však nemusíte ukazovať a bezpečnostný pracovník by vás nemal žiadať, aby ste sa vyzliekli a ukázali ho a ani sa ho nesmie dotýkať. Môžu vás požiadať, aby ste si priložili ruky k vrecku z vonkajšej strany odevu, ide však iba o činnosť v rozsahu bežného vyšetrenia. Môžete im ukázať cestovný certifikát, ktorý obsahuje informácie o vašom zdravotnom stave, zdravotníckom materiáli, ktorý máte so sebou a to, prečo potrebujete podporu a požadované súkromie.

Vo vzduchu

Existuje mierne riziko, že vrecko sa v dôsledku tlaku mierne nafúkne. Ak k tomu dôjde, bude potrebné, aby ste sa premiestnili na toaletu a vypustili vzduch. Nezabudnite – nafúknutie môže byť spôsobené aj tým, čo ste zjedli alebo vypili, preto keď letíte, dávajte pozor na sýtené nápoje. Ak máte obavy o hluk vychádzajúci z vrecka, budete milo prekvapení hlučnosťou v kabíne lietadla.

Zatvoriť
Zatvoriť

Bezplatné vzorky - bezplatné dodanie

Ďakujeme za objednanie vzoriek

Potvrdenie

Zobraziť plnú verziu